Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Projekty Liquid Energy

The Liquid Energy project logo

Liquid Energy - Liquefied (bio-) gas as a driving force for the development and use of green energy technology

(Skroplony bio-gaz, jako siła napędowa rozwoju i wykorzystania technologii zielonej energii).

Cele projektu The Liquid Energy

Najważniejszym celem projektu jest przyczynienie się do rozwiązania problemów technicznych i popularyzacja zdecentralizowanej (regionalnej) konwersji energii z jednoczesną lokalną konsumpcją, w tym transportem paliwa alternatywnego.
Aby osiągnąć ten cel, projekt podzielił wszystkie niezbędne aspekty swojej zawartości na:
- WP3, który koncentruje się na stworzeniu przestrzeni współpracy niezbędnej do interakcji między głównymi aktorami przyspieszającymi rozwój i wykorzystanie technologii (bio-)LNG, produktów i usług w mikro i nanoskala; 
- WP4, który koncentruje się na przedstawieniu możliwości zastosowania technologii opartej na (bio-)LNG w celu podniesienia świadomości na temat wartości dodanej rozwiązań technicznych związanych z (bio-)LNG oraz zwiększenia wiedzy na temat ich praktycznego wkładu we wzmacnianie zrównoważenia środowiskowego i innowacyjności gospodarczej regionu Południowego Bałtyku.

Ponadto wspólna współpraca partnerów projektu z Polski, Niemiec i Litwy pozwala na połączenie istniejących zasobów, wiedzy i odpowiednich aktorów na poziomie transgranicznym i znacząco przyczynia się do tworzenia masy krytycznej i odblokowania (zwłaszcza) współpracy biznesowej w tym obszarze technologicznym. Wszystko to stwarza możliwość wykorzystania niewykorzystanego potencjału (bio-)LNG jako alternatywnego źródła energii.

Partnerzy Projektu:

  • Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - lider projektu,
  • Uniwersytet w Rostocku,
  • Politechnika Morska w Szczecinie,
  • Klaipeda Science and Technology Park,
  • Towarzystwo Krzewienia Wiedzy o Morzu w Szczecinie,
  • Assoc for Promotion of Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Reg.Dev., Univ of Rostock,
  • Institute for Sustainable Economy and Logistics, Rostock.

Projekt realizowany w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.
Całkowity kwalifikowalny budżet projektu:1 977 860,00 EUR,
Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 681 181,00 EUR

Więcej informacji na stronie: https://www.l-energy.org/

Politechnika Morska w Szczecinie uzyskała dofinansowanie z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane” w latach 2022-2023 umowa nr 5248/SBP 2014-2020/2022/2,  w wysokości 109 596,00 zł

Dofinansowano ze środków budżetu państwa - grafika
 
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę