Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Projekty Centrum badawcze diagnozowania, recyklingu elementów wielko- i małogabarytowych oraz identyfikacji odzyskanych materiałów

”Centrum badawcze diagnozowania, recyklingu elementów wielko- i małogabarytowych oraz identyfikacji odzyskanych materiałów”

 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie.
Działanie 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej

Planowany cel projektu

Zwiększenie potencjału badawczego AM w Szczecinie na rynku krajowym i na rynku międzynarodowym oraz utworzenie Certyfikowanego laboratorium umożliwiającego diagnozowanie i ocenę jakości elementów wielko i małogabarytowych,  w tym określanie przydatności (diagnozowania) materiałów do realizacji procesu recyklingu. Planowane Centrum badań składać się będzie z laboratoriów wykorzystujących nowoczesne techniki i technologie wytwarzania, modyfikacji, przetwarzania i diagnostyki materiałów. Utworzone Centrum umożliwi badania stosowane i rozwojowe z sektora gospodarki morskiej i lądowej, w szczególności w zakresie recyklingu pozyskanych między innymi z jednostek pływających, w tym kompozytowych, elektrowni wiatrowych, mostów, bramownic, dźwignic, elementów maszyn i urządzeń oraz innych elementów konstrukcyjne i użytkowych typu. silosy, zbiorniki, kotły, rury.

Planowane efekty projektu

Projekt będzie miał istotne znaczenie dla budowania potencjału naukowego regionu. Centrum badawcze będzie specjalizowało się w ocenie jakościowej odzyskanych elementów z potencjalnym wskazaniem ich powtórnego zastosowania, zagospodarowania lub opisie możliwości ich przetwarzania z doborem odpowiednich metod przetwórczych w zależności od rodzaju i typu materiału tj. metale (stopy żelaza i metali nieżelaznych), niemetale (ceramika, tworzywa sztuczne w tym guma), kompozyty (o osnowie polimerowej, ceramicznej i metalowej).
WARTOŚĆ PROJEKTU :  3 603 080,86  PLN.
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH :  2 502 628,23  PLN.

Ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,
 
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę