Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Szkoła Doktorska Politechniki Morskiej w Szczecinie Wewnętrzne akty prawne

Spis treści

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Podstawą działania Szkoły Doktorskiej, która reguluje także prawa i obowiązki doktorantów, są: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Regulamin Szkoły Doktorskiej.

Programy kształcenia i karty informacyjne przedmiotów

Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej PM trwa osiem semestrów. Jest prowadzone na podstawie programu kształcenia, który umożliwia doktorantkom i doktorantom uzyskanie efektów uczeniu się właściwych dla kwalifikacji pełnej na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji, o której mowa w przepisach o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Regulamin stypendiów

Doktoranci kształcący się w SD PM nieposiadający stopnia doktora otrzymują stypendium doktoranckie. Warunki ustalania i zmiany wysokości stypendium doktoranckiego reguluje Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Zarządzenie nr 3/2023 Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie z dnia 20.01.2023 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej PM i warunków jego wypłaty.

Wewnętrzny System Zarządzania Kształcenia

  • WSZJK
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę