Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Szkoła Doktorska Politechniki Morskiej w Szczecinie O nas

 

Politechnika Morska w Szczecinie, front budynku + logo Szkoły Doktorskiej PM
Witamy na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Politechniki Morskiej w Szczecinie, która została utworzona w ramach zmian systemu kształcenia na uczelniach wyższych wprowadzonych przez Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Jeżeli czujecie, że jesteście gotowi na doktorat, Szkoła Doktorska Politechniki Morskiej w Szczecinie to miejsce dla Was!

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Morskiej w Szczecinie daje możliwość pracy w wyjątkowym środowisku akademickim oraz prowadzenia intrygujących badań w dziedzinie naukowej, która Ciebie interesuje.
Co więcej, jako uczestnicy Szkoły Doktorskiej PM otrzymacie również stypendium.
Szkoła Doktorska PM umożliwia uzyskanie wysokich kompetencji badawczych i osiągnięcie samodzielności naukowej.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej PM prowadzone jest w dyscyplinach naukowych:

 • inżynieria lądowa, geodezja i transport,
 • inżynieria mechaniczna.

Jakie cele realizuje Szkoła Doktorska PM?

Głównym celem kształcenia w Szkole Doktorskiej PM jest przygotowanie doktorantów do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, przygotowanie rozprawy doktorskiej oraz uzyskanie stopnia doktora.

 Cele te osiągane są poprzez:

 • wyposażenie doktorantów w wiedzę pozwalającą na korzystanie z osiągnięć światowego dorobku naukowego dla potrzeb rozwiązywania problemów naukowych,
 • poszerzenie umiejętności doktorantów w zakresie rozwijania istniejących i opracowywania nowych metod, technik i narzędzi badawczych oraz twórczego ich stosowania w praktyce,
 • zdobycie przez doktorantów wiedzy z zakresu metodologii badań naukowych właściwej dla uprawianej dyscypliny, w tym także na potrzeby transferu wyników prowadzonych badań do sfery gospodarczej i społecznej,
 • nabycie przez doktorantów umiejętności rozwiązywania problemów badawczych w zakresie projektowania warunków prawnych i organizacyjnych sprzyjających rozwojowi prowadzonej działalności,
 • zdobycie przez doktorantów umiejętności w zakresie planowania i realizacji indywidualnych i zespołowych przedsięwzięć badawczych lub twórczych, jak również umiejętności przewodzenia grupie i ponoszenia za nią odpowiedzialności,
 • wyposażenie doktorantów w kompetencje warsztatowo-metodologiczne stanowiące gwarancję samodzielności naukowej, w tym uczestniczeniu w wymianie idei, także w środowisku międzynarodowym na etapie planowania i organizacji prac zespołowych,
 • wyposażenie doktorantów w kompetencje warunkujące samodzielność w planowaniu własnego rozwoju, a także formułowaniu opiniotwórczych myśli w swoim otoczeniu,
 • nabycie przez doktorantów umiejętności i kompetencji w zakresie tworzenia programów kształcenia i szkoleń z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi,
 • podtrzymywanie i rozwój etosu środowisk badawczych i twórczych przez doktorantów, w szczególności poprzez promowanie wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i w innych środowiskach, a także twórczy wkład w doskonalenie jakości oraz kultury współpracy,
 • przygotowanie doktorantów do samodzielnej popularyzacji zagadnień naukowych przeznaczonych dla niespecjalistów.
Rada Szkoły Doktorskiej Politechniki Morskiej w Szczecinie:
1.  dr hab. inż. Magdalena Kaup, prof. PM - Przewodnicząca Rady Szkoły Doktorskiej PM
2.  prof. dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska - Przedstawiciel Rady Dyscypliny inżynieria mechaniczna
3.  dr hab. inż. Dorota Łozowicka, prof. PM - Przedstawiciel Rady Dyscypliny inżynieria lądowa, geodezja i transport
4.  dr hab. Lech Kasyk, prof. PM - Przedstawiciel Rady ds. Kształcenia PM
5.  dr Anna Pańka - Przedstawiciel Jednostek Międzywydziałowych
5.  mgr inż. Michalina Gucma - Przedstawiciel Samorządu Doktorantów
Autor:

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę