Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Szkoła Doktorska Politechniki Morskiej w Szczecinie Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Spis treści Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Morskiej w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024 odbywa się na zasadach konkursu w dyscyplinach naukowych:
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport,
  • inżynieria mechaniczna.

W postępowaniu rekrutacyjnym, Komisja przyznaje punkty rankingowe, biorąc pod uwagę:

  • wynik ukończenia studiów magisterskich,
  • kwalifikacje i kompetencje Kandydatki/Kandydata do kształcenia w Szkole Doktorskiej PM w wybranej dyscyplinie naukowej,
  • osiągnięcia naukowe Kandydatki/Kandydata.

Ważne terminy

Termin składania dokumentów: od 21.08.2023 do 01.09.2023 roku.
Termin ogłoszenia wyników: do 15.09.2023 roku.

Limit miejsc

Limit miejsc w roku akademicki 2023/2024 łącznie dla dyscypliny inżynieria lądowa, geodezja i transport oraz dyscypliny inżynieria mechaniczna wynosi 5.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji

Przystępując do rekrutacji należy złożyć dokumenty określone w Regulaminie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PM na rok akademicki 2023/2024. Oryginały dokumentów poświadczające m.in. tytuł zawodowy, kwalifikacje, osiągnięcia naukowe i inne dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Doktorskiej PM – Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500, pokój 104.

Wzory dokumentów do rekrutacji dostępne są do pobrania poniżej oraz na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej PM w zakładce >> Formularze:
  • Wniosek o przyjęcie wraz z kwestionariuszem osobowym (zał. 1 do Regulaminu rekrutacji) 
  • Klauzula informacyjna (zał. 2 do Regulaminu rekrutacji) 
  • Oświadczenie osoby proponowanej na promotora (zał. 3 do Regulaminu rekrutacji) 
  • Koncepcja rozprawy i/lub proponowana tematyka badań wraz z uzasadnieniem 

Zasady rekrutacji i naliczania punktów rankingowych

Zasady rekrutacji i naliczania punktów rankingowych na rok akademicki 2023/2024 określa Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PM.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2023/2024 wynosi 150 zł.
Bank PEKAO S.A. Szczecin
16 1240 1864 1111 00002205 5615 z dopiskiem: Szkoła Doktorska – rekrutacja.
Dodatkowe informacje pod nr.  tel. 91 48 09 832.
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę