Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Uczelnia Polityka równości

Zespół ds. Polityki Równości został powołany zarządzeniem Rektora Politechniki Morskiej (dawniej Akademia Morska) w Szczecinie dr. hab. inż. kpt. ż. w. Wojciecha Ślączki prof. PM.

Do zadań zespołu należą:

 • opracowanie wytycznych do Planu Równości Szans na Politechniki Morskiej w Szczecinie;
 • diagnoza i analiza zebranych danych dotyczących ewentualnych ograniczeń szans rozwoju pracowników i studentów w Uczelni;
 • opracowanie Planu Równości Szans na Politechniki Morskiej w Szczecinie;
 • pełnienie funkcji orzeczniczej w zakresie interpretacji przepisów wewnętrznych w kontekście Polityki Równości i funkcji doradczej dla społeczności i organów Uczelni;
 • opracowanie procedury diagnozowania, zgłaszania i reagowania na przypadki nierówności szans, w tym zachowań motywowanych uprzedzeniami

Zespół tworzą:

 • dr hab. inż. Janusz Uriasz, prof. PM – Prorektor ds. innowacji i rozwoju - Przewodniczący  
 • mgr Marzena Piasecka - Kierownik Działu Nauki - Pełnomocnik Rektora ds. równości  
 • mgr Bogdan Zieliński – Z-ca kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego  
 • dr hab. inż. Izabela Kotowska, prof. PM - Prodziekan WIET ds. nauki
 • Sviatoslav Mukhopad - przedstawiciel Samorządu Studenckiego  
 • dr inż. of. mech. wacht.  Robert Jasiewicz - nauczyciel akademicki   
 • mgr Krzysztof Rup - Dział Rozwoju - Sekretarz.

Co jest celem prac Zespołu ds. Polityki Równości?

Celem prac zespołu będzie promowanie postaw wspierających zrównoważony i nieskrępowany rozwój pracowników i studentów, a także równości i różnorodności jako tych zasad, które umożliwiają wykorzystanie potencjału oraz dadzą gwarancję autonomii i realizacji pełni praw wszystkim członkom społeczności akademickiej. Efektem jego pracy będzie opracowanie „Planu Równości Szans dla Politechniki Morskiej w Szczecinie” na podstawie analizy własnych potrzeb oraz analizy wskaźników do podobnego rodzaju dokumentów i rozwiązań obowiązujących w uczelniach polskich i europejskich, a także w oparciu o wyniki diagnozy przeprowadzonej w uczelni. 

Każdy, kto był świadkiem bądź doświadczył dyskryminacji lub nierównego traktowania może zgłosić zdarzenie bezpośrednio do członków Zespołu lub pełnomocnika ds. równości bądź na adres equalmus@pm.szczecin.pl

"Plany równości płci w Horyzoncie Europa" -  Przewodnik dla polskich instytucji naukowych 

Informator Równych Szans

Zespół do spraw Polityki Równości opracował informator, który dostępny jest dla społeczności akademickiej w intranecie
Ma on na celu podniesienie naszej świadomości z zakresu prawa równości i za zadanie pomóc każdej osobie, spośród grona naszej społeczności, której prawo do równego traktowania mogłoby być ograniczone.
 
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę