Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Koła naukowe Studenckie Koło Naukowe „Asset Managers”

Rok założenia 2017

Opiekun koła: prof. dr hab. inż. Piotr Jan Bielawski
Kontakt: p.bielawski@pm.szczecin.pl

Studenckie Koło Naukowe „Asset Managers” jest międzywydziałowym kołem naukowym, otwartym dla studentów Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Cel i obszary działalności Koła

Celem działalności Koła Naukowego „Asset Managers” jest rozwój zainteresowań, pogłębianie i poszerzanie wiedzy i umiejętności członków Koła w zakresie metod i środków optymalizacji obiektów systemów technicznych podczas pełnego cyklu ich życia, tj. od chwili ich projektowania do chwili ich likwidacji. Punktami ciężkości są: diagnostyka techniczna, badania nieniszczące, montaż maszyn, naprawy elementów maszyn.

Statutowe cele Koła realizowane są poprzez:

Ważną działalnością Koła są seminaria w przedsiębiorstwach produkcyjnych prowadzone przez pracowników działów obsługiwania tychże przedsiębiorstw.

  • wykonywanie eksperymentalnych prac dyplomowych,
  • prezentacje prac dyplomowych na zebraniach Koła,
  • wspólne z promotorem publikacje wyników prac dyplomowych,
  • uczestnictwo w szkoleniach, celem uzyskiwania certyfikatów wydawanych przez instytucje zewnętrzne, potwierdzających uzyskanie określonych szczegółowych umiejętności zawodowych,
  • uczestnictwo w imprezach naukowych organizowanych przez Uczelnię lub z udziałem Uczelni,
  • organizację i uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Koło.

Koło Naukowe „Asset Managers” współpracuje z Polskim Towarzystwem Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP.

Członkowie Koła mogą:

  • uczestniczyć w obradach corocznej Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących,
  • uczestniczyć w corocznej wystawie sprzętu wykorzystywanego w badaniach nieniszczących i diagnostyce,
  • publikować w kwartalniku „Badania nieniszczące i diagnostyka”.
Autor: M.Szczepanek | Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych WM AM w Szczecinie

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę