Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Koła naukowe Koło Naukowe Młody Naukowiec

Opiekun koła: mgr inż. Izabela Gago
Kontakt: i.gago@pm.szczecin.pl
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 
Członkiem Koła Naukowego Młody Naukowiec (KNMN) może zostać każdy student Politechniki Morskiej w Szczecinie, deklarujący chęć realizacji celów Koła. 
 

Główne obszary działalności Koła

Działania organizacyjne:  
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych i gospodarczych, 
 • organizowanie warsztatów naukowych pod kierunkiem pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, 
 • nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami praktyki gospodarczej (przedsiębiorcami) w celu bliższego zapoznania się ze specyfiką ich działalności, także w formie praktyk zawodowych członków KNMN,
 • zapraszanie profesjonalistów z innych ośrodków naukowych z wybranymi tematami naukowymi, 
 • uczestniczenie w spotkaniach i zebraniach innych kół naukowych, na które zostały przesłane zaproszenia, 
 • wyjazdy do wybranych instytucji, 
 • prowadzenie własnych lub zleconych prac badawczych, 
 • uczestnictwo w seminariach, konferencjach naukowych organizowanych przez wydziały Uczelni lub inne organizacje. 
Prace redakcyjne: 
 • systematyczne opracowywanie dostępnej wiedzy z zakresu zainteresowań Koła i prezentowanie jej w wybranych grupach tematycznych,  
 • przygotowywanie artykułów oraz udział w konferencjach naukowych,  
 • archiwizacja dokumentacji Koła. 
Kontakty:  
 • poszukiwanie kontaktów z innymi ośrodkami naukowymi,  
 • nawiązywanie kontaktu z instytucjami zajmującymi się problematyką pokrewną tematyce podejmowanej przez KNMN, 
 • nawiązanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi, zwłaszcza wydziałowymi, w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz z Samorządem Studenckim.
Autor: mkulawiak

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę