Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Działy Dział Kształcenia

Podstawowe zadania Działu Kształcenia

 1. Obsługa organizacyjna i sekretarska Prorektora ds. Kształcenia i Rady ds. Kształcenia.
 2. Koordynacja pracy zlokalizowanych w pionie Prorektora ds. Kształcenia jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych.
 3. Obsługa biurowa Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów i Komisji Dyscyplinarnych ds. Studentów.
 4. Obsługa biurowa Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Doktorantów i Komisji Dyscyplinarnych ds. Doktorantów.
 5. Kreowanie rozwoju Uczelni w zakresie tworzenia nowych kierunków studiów.
 6. Przygotowywanie materiałów na potrzeby prowadzenia polityki kształcenia.
 7. Przygotowywanie decyzji dot. tworzenia, przekształcania, łączenia i wygaszania kierunków studiów.
 8. Koordynacja przygotowywania wniosków do ministra o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu.
 9. Kalkulacja opłat za studia i za potwierdzanie efektów uczenia się.
 10. Obsługa administracyjna Uczelnianych Komisji Rekrutacyjnych.
 11. Przygotowywanie zasad i trybu rekrutacji na studia, w tym rekrutacji olimpijczyków.
 12. Przygotowywanie potwierdzania efektów uczenia się.
 13. Opracowywanie regulaminu studiów i regulaminu studiów podyplomowych.
 14. Organizacja, planowanie i rozliczanie zajęć na studiach wszystkich stopni.
 15. Rozliczanie zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach podyplomowych i w szkołach doktorskich.
 16. Prowadzenie spraw dotyczących współpracy ze środowiskiem studenckim i organizacjami studenckimi, obsługa administracyjna w tym zakresie.
 17. Prowadzenie spraw dotyczących współpracy ze środowiskiem doktorantów i organizacjami doktorantów, obsługa administracyjna w tym zakresie (studia doktoranckie).
 18. Obsługa administracyjna przyznawania nagród dla studentów i doktorantów.
 19. Koordynacja działań związanych z organizacją i rozliczaniem konferencji dydaktycznych organizowanych przez Uczelnię.

Izolatoria

OD Wały Chrobrego - sala 22
OD Pobożnego - sala 405
OD Willowa 1-sala 03
OD Willowa 2-sala 024
OD Żołnierska- sala 17
OD Szczerbcowa - sala 1
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę