Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Popularyzacja nauki Nauka w obiektywie

Co to jest i jak działa waterjet?

Waterjet to technologia cięcia elementów, z różnych materiałów z użyciem strumienia wody o wysokim ciśnieniu. Strumień, który jest wypuszczany pod ciśnieniem przez waterjet, to mieszanka wody z garnetem (piasek/minerał). Zapraszamy do obejrzenia filmu pt.: "Jak działa waterjet?", w którym dr inż. Katrzyna Bryll  z Wydziału Mechanicznego Politechniki Morskiej w Szczecinie, w przystępny sposób wyjaśni jak działa waterjet oraz jakie są jego możliwości. W filmie zaprezentowano również proces samego cięcia oraz elementy, które zostały wycięte przez pracowników Politechniki Morskiej w Szczecinie.Jak pozyskuje się energię odnawialną z paneli fotowoltaicznych lub wiatraków?

Odnawialne źródła energii (OZE), to takie, które pozyskiwane są z naturalnych niewyczerpalnych zasobów, jak wiatr czy promieniowanie słoneczne. W Laboratorium Robotów Przemysłowych znajdującym się na Wydziale Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie, znajdują się stanowiska, które pozwalają zrozumieć studentom naszej Uczelni zasady działania urządzeń pozyskujących i magazynujących energię odnawialną. W filmie Dziekan WMiE PM dr inż. of. elektroautomatyk okr. Maciej Kozak, prof. PM, wyjaśnia zasady funkcjonowania stanowisk z zainstalowanymi panelami fotowoltaicznymi oraz zasady związane z napędzaniem oraz pozyskiwaniem i magazynowaniem energii odnawialnej przy użyciu wiatraka energetycznego.Jak działa technologia wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości i do czego jest wykorzystywana w nauczaniu?

Technologia VR (Virtual Reality) to komputerowa symulacja 3D, pozwalająca użytkownikowi w czasie rzeczywistym dokonywać interakcji ze środowiskiem wirtualnej rzeczywistości. Natomiast technologia AR (Augmented Reality, AR), umożliwia w czasie rzeczywistych dokonywanie różnych czynności, uzupełniając cyfrowo fizyczny stan rzeczy, co sprawia, że technologia rozszerzonej rzeczywistości jest fragmentem wirtualnej rzeczywistości. W filmie mgr inż. of. wacht. Bartosz Muczyński, opiekun Laboratorium systemów rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości Wydziału Nawigacyjnego PM, wyjaśnia kwestie związane z działaniem sprzętu VR oraz AR, oraz tłumaczy w jaki sposób sprzęt ten jest wykorzystywany w celach naukowo-dydaktycznych.Czy warto zostać mechatronikiem lub elektrotechnikiem?

Mechatronik i elektrotechnik jako zawody złożone, łączą w sobie wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin, jak mechanika, automatyka, elektronika czy informatyka. To zatem inżynierskie zawody interdyscyplinarne, które pozwalają na to, by w przyszłości podjąć pracę na statkach morskich, ale również w lądowych firmach serwisowych branży elektrycznej, elektro-automatycznej i elektryczno-mechanicznej. W wywiadzie dr inż. of. elektroautomatyk okr. Maciej Kozak, prof. PM, odpowiada na pytania dotyczące kierunków przyszłości takich jak mechatronika oraz automatyka i robotyka. Dziekan Maciej Kozak, w rozmowie, zaprezentował również korzyści płynące z ukończenia studiów na Wydziale Mechatroniki i Elektrotechniki PM.Czym jest offshore?

Branża offshore jest sektorem gospodarki morskiej, której nie da się określić jednoznacznie. Obejmuje ona przede wszystkim pozyskiwanie zasobów z mórz i oceanów. Uwzględniając podział na konkretne segmenty gospodarki morskiej, offshore obejmuje branżę konstrukcyjną, akwakulturę, również wydobycie ropy, gazu czy energetykę odnawialną. W wywiadzie mgr inż. kpt. ż.w. Kamil Kielek jako doświadczony marynarz oraz dyrektor Akademickiego Centrum Szkoleniowego MUSTC, udziela odpowiedzi na pytania, które pozwalają zrozumieć czym jest offshore w kontekście branży morskiej oraz jakie korzyści towarzyszą pracy w sektorze offshorowym.

Autor: Mateusz Szklarz

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę