Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Biblioteka Biblioteki Cyfrowe

Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...
Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

”Świat Morskich Publikacji”- biblioteka cyfrowa BG Politechniki Morskiej w Szczecinie

Biblioteka Cyfrowa “Świat Morskich Publikacji” udostępnia morskie bazy danych oraz zdigitalizowane zbiory Biblioteki Głównej Politechniki Morskiej w Szczecinie. Umożliwia dostęp w postaci elektronicznej do publikacji naukowych, materiałów dydaktycznych dla studentów, oraz innych dokumentów z zakresu szeroko pojętej gospodarki morskiej.

Do gromadzenia i udostępniania publikacji w formie cyfrowej zainstalowano oprogramowanie d’Libra, służące do budowy profesjonalnych repozytoriów obiektów cyfrowych.
Zasoby Biblioteki Cyfrowej “Świat Morskich Publikacji” będą dostępne bez ograniczeń przez Internet. Jednak na życzenie autorów lub właścicieli praw wydawniczych można je stosownie ograniczyć udostępniając tyko np.: w sieci Biblioteki Głównej Politechniki Morskiej w Szczecinie; w sieci Uczelni; udostępnić tylko pewne fragmenty lub też udostępnić tekst bez możliwości kopiowania czy edytowania itp.

Zasób Biblioteki Cyfrowej Świat Morskich Publikacji został podzielony na 5 dużych kolekcji tematycznych:

 1. Nauka i dydaktyka
 2. Bazy Portale Linki
 3. Marynistyka i Żeglarstwo
 4. Z życia Politechniki Morskiej w Szczecinie
 5. Bibliografie

W ramach tych kolekcji znajdują się:

 • wydawnictwa ciągłe,
 • skrypty, podręczniki i materiały dydaktyczne,
 • dorobek naukowy pracowników Politechniki Morskiej i innych uczelni związanych z gospodarką morską,
 • materiały konferencyjne,
 • doktoraty,
 • artykuły z czasopism,
 • artykuły zamawiane do Biblioteki Cyfrowej Świat Morskich Publikacji
 • adresy portali i stron internetowych powiązanych z gospodarką morską,
 • aktywne linki dostępu do bazy IMO
 • bazy morskie,
 • fotografie itp.

Udostępniając publikacje w formie cyfrowej zapewnimy naukowcom, studentom i wszystkim zainteresowanym szeroki i szybki dostęp do literatury naukowej, wymiany myśli i doświadczeń.

Europejska Biblioteka Cyfrowa - EUROPEANA

EUROPEANA zawiera zasoby kilkudziesięciu bibliotek cyfrowych z całej Europy. Zasoby te oibejmują ponad 250 000 obiektów cyfrowych udostępnianych przez instytucje kultury i nauki z całej Polski. Wśród nich znajdują się cenne zbiory z naszego dziedzictwa narodowego, ciekawe regionalia oraz współczesne publikacjwe naukowe i edukacyjne. Większość zbiorów dostępna jest bez żadnych ograniczeń.

Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA

Polona to nowoczesny portal, który udostępnia w sieci zbiory Biblioteki Narodowej. Jest narzędziem pozwalającym na powszechne otwarcie dla czytelników skarbca i magazynów Biblioteki Narodowej. Pozwoli również prezentować zbiory innych instytucji kultury. Od 2016 roku znajduje się tu również całość zbiorów Polskiej Biblioteki Internetowej (PBI).


Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa “Pomerania”

. W zbiorach ZBC „Pomerania” znajdą się między innymi:
- narodowy zasób dziedzictwa kulturowego - wybrane zabytki piśmiennictwa
- pomeranika – zabytki piśmiennictwa regionalnego
- pełne teksty (zasobów archiwalnych i bieżący) dokumentów urzędowych, przepisów prawa lokalnego
Jedną z ważniejszych kolekcji stanowią materiały edukacyjne: „Nauka i dydaktyka”, gdzie znajdują się artykuły i czasopisma naukowe, skrypty, podręczniki, materiały konferencyjne, projekty badawcze realizowane z funduszy Unii Europejskiej, doktoraty i habilitacje, tworząc w ten sposób repozytorium bibliotek i uczelni zachodniopomorskich.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Zbiory podzielone są na następujące kategorie:
- Dziedzictwo kulturowe (najcenniejsze zabytki piśmiennictwa znajdujące się w zbiorach bibliotek poznańskich)
- Materiały dydaktyczne (skrypty, podręczniki i monografie naukowe wydane lokalnie)
- Materiały regionalne (dokumenty dotyczące Poznania i Wielkopolski, monografie historyczne, ulotki reklamowe poznańskich firm, katalogi wystaw, przewodniki po miastach, statuty poznańskich stowarzyszeń, ulotki wyborcze - XIX wiek i okres międzywojenny)
- Muzykalia (nuty ze zbiorów biblioteki Akademii Muzycznej w Poznaniu).


Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Publikacje z zakresu m.in. automatyki, mechaniki, matematyki, chemii.


Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Obejmuje zbiory 11 dolnośląskich uczelni i Ossolineum.

RePolis - Repozytorium Cyfrowe Politechniki Śląskiej

Repolis to repozytorium materiałów naukowych tworzonych przez pracowników Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zebrane dokumenty są pogrupowane w kolekcje, zgodnie z jednostkami Politechniki Śląskiej. W Repolis gromadzone są materiały autorskie z każdej dziedziny nauki, spełniające kryterium pracy naukowej a zaakceptowane i opublikowane za zgodą Rady Naukowej Repolis.

RPK - Repozytorium Cyfrowe Politechniki Krakowskiej

Jest instytucjonalnym cyfrowym archiwum zasobów naukowych, dydaktycznych oraz innych związanych z działalnością Politechniki Krakowskiej. Gromadzi materiały, których autorami są pracownicy i studenci PK lub, których wydawcą jest PK oraz cyfrowe wersje zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej: artykuły z czasopism, książki, rozdziały lub fragmenty książek, wyniki badań i raporty naukowe, sprawozdania naukowe, prace dyplomowe, materiały i prezentacje konferencyjne, materiały do zajęć dydaktycznych oraz materiały dotyczące jednostek PK.

Zamieszczanie publikacji w Repozytorium PK odbywa się przy uwzględnieniu i zachowaniu praw autorskich. Autorzy prac udostępniają publikacje na mocy licencji otwartych (Creative Commons) lub udzielają nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworów w formie pisemnej. Zdeponowane zasoby stają się częścią otwartego systemu komunikacji naukowej z zakresu nauk technicznych, wpisującego się w inicjatywę Open Access.


Repozytorium Cyfrowe UTP w Bydgoszczy

Archiwum cyfrowe materiałów naukowych, tworzonych przez pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Cyfrowe Repozytorium Naukowe Politechniki Poznańskiej

Archiwum cyfrowe materiałów naukowych, tworzonych przez pracowników Politechniki Poznańskiej.

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu WrocławskiegoBiblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

Publikacje z zakresu m.in. elektroniki, matematyki, mechaniki.

Książki elektroniczne - Lista kilkudziesięciu stron z dostępem do zbiorów zdigitalizowanych.


EuDML (European Digital Mathematics Library)

Zawiera prace dotyczące matematyki (obecnie ponad 230 000 europejskich publikacji matematycznych), przy czym do 98% z nich dostęp jest otwarty i bezpłatny dla każdego (Open Access). Wśród publikacji można znaleźć zdigitalizowane prace z XVI wieku. Większość zasobów to publikacje anglojęzyczne, ale w bibliotece dostępne są też prace w ponad 20 innych językach.
Częścią EuDML jest polska cyfrowa biblioteka matematyczna, która działa od 2002 roku i umożliwia dostęp do 17 000 tytułów.

Biblioteka Wirtualna Nauki

Autor: Administrator Stron Internetowych

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę