Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa odbyła się 13 czerwca 2024 r. w Sali Senatu Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Drugi doktor honoris causa naszej Uczelni

Senat Politechniki Morskiej w Szczecinie, uchwałą z dnia 20 marca 2024 r., po zapoznaniu się z opiniami recenzentów, prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita oraz prof. dr. hab. inż. Wojciecha Wawrzyńskiego oraz opinią Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Senatu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, w uznaniu wybitnych zasług dla wyższego szkolnictwa morskiego, w szczególności w zakresie pionierskich badań inżynierii ruchu morskiego oraz doceniając zaangażowanie w rozwój Politechniki Morskiej w Szczecinie, zdecydował o nadaniu prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Stanisławowi Gucmie tytułu doktora honoris causa Politechniki Morskiej w Szczecinie. Profesor, wybitna osobowość, człowiek cieszący się autorytetem i uznaniem zarówno w Polsce, jak i zagranicą, otrzymał drugi w historii uczelni tytuł doktora honoris causa.

Tytuł wręczony został podczas posiedzenia Senatu PM 13 czerwca 2024 r. na którym gościliśmy m.in. Rektora Politechniki Koszalińskiej Danutę Zawadzką, doradcę Ministra nauki Urszulę Nawrocką, Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Adama Weintrita, Prorektora ds. nauki ZUT Jacka Przepiórskiego, Prorektora ds. nauki AMW Tomasza Kniaziewicza.  Promotorem honorowego doktoratu był prof. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, który także przedstawił dokonania Laureata.

- To dla mnie, rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie, następcy czcigodnego Jubilata, zaszczyt być częścią tak ważnego wydarzenia. Niech będzie ono wyrazem uznania dla Pana niekwestionowanego autorytetu i dokonań oraz zwieńczeniem wieloletniej pracy na rzecz naszej Alma Mater - powiedział JM Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie Wojciech Ślączka. 

Gratulacje, w imieniu Wydziału Nawigacyjnego PM, składał także Dziekan Paweł Zalewski.

Autor polskiej szkoły nawigacji morskiej

Profesor zaliczany jest do grona najwybitniejszych postaci naszego życia naukowego z bogatymi osiągnięciami badawczymi, dydaktycznymi oraz organizacyjnymi. Stosowane przez niego rozwiązania koncepcyjne wdrażane są w gospodarce morskiej i przemyśle. Sam laureat skromnie odniósł się do swoich dokonań. - To nie ja osiągnąłem te wszystkie sukcesy, a zespół, który miałem przywilej stworzyć i nim zarządzać - podkreślał. 

 W zakresie dydaktyki jest autorem podręczników, skryptów, programów studiów, promotorem setek absolwentów, ale też przewodów doktorskich i habilitacji. Organizacyjnie odegrał nieocenioną rolę w funkcjonowaniu uczelni, pełniąc funkcję dyrektora instytutu, dziekana oraz przez 4 kadencje funkcję rektora, najpierw Wyższej Szkoły Morskiej, następnie Akademii Morskiej. 

- Już sam wybór na cztery kadencje wystarczyłby do nadania tego zaszczytnego tytułu - mówił, składając gratulacje, prof. Adam Weintrit. - Twój dorobek naukowy ma ogromną wartość, ponieważ większość rozwiązań Twojego autorstwa stosuje się w praktyce. Wszystkie porty od Szczecina po Gdynię noszą Twój ślad - podsumował prof. Weintritt. 

Galeria zdjęć z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa prof. Stanisławowi Gucmie

Relacja filmowa z uroczystości

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę