Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Studenci III roku logistyki ze specjalności logistyka turystyki wodnej mieli możliwość przetestowania logistyczno-turystycznej gry planszowej autorstwa Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Logistyka  i turystyka w specjalności

Gra planszowa „Mobiliada czyli Rodzina Mobilków w podróży” powstaje w ramach projektu „LAST MILE – Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych” realizowanego przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Celem projektu LAST MILE jest m.in. poprawa sytuacji transportowej obszarów turystycznych oraz zwiększanie poziomu świadomości mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie zagadnień związanych z transportem publicznym i tematyką zrównoważonej mobilności.

Cele realizowane są poprzez szereg inicjatyw związanych zarówno z działaniami na rzecz zmian prawnych, organizacyjnych czy finansowych, które mogą pomóc gminom turystycznym jak i z działaniami promocyjnymi i edukacyjnymi których elementem jest opracowywana gra.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://rbgp.pl/projekt-last-mile/.

Idea specjalności logistyka turystyki wodnej zrodziła się w wyniku prac nad realizacją projektu SOUTH COAST BALTIC– Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network, finansowanego w ramach Interreg South Baltic Programme 2014-2020. Specjalność współfinansowana jest ze środków projektu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Specjalność jest unikatowa w skali kraju. Jej celem jest kształcenie wykwalifikowanych kadr na potrzeby turystyki wodnej. Realizowany program zapewni studentom ogólną wiedzę o rynku turystycznym, jak również wiedzę o trendach z zakresu turystyki wodnej, budowy jednostek pływających, marin, portów i terminali pasażerskich oraz umiejętności zarządzania przedsiębiorstwami związanymi z tym sektorem gospodarki.

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę