Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Ustawa przewiduje utworzenie Politechniki Morskiej 1 września 2022 roku. Dzięki temu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami nabór, który rozpoczniemy już za kilka tygodni przeprowadzimy na Politechnikę Morską w Szczecinie!

Awans Akademii Morskiej

- Utworzenie politechniki na bazie akademii podkreśli techniczny profil działalności naukowej i dydaktycznej przejawiający się w prowadzeniu kształcenia przede wszystkim na studiach kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera oraz prowadzeniu działalności naukowej w przeważającej mierze dyscyplinach należących do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych – uzasadniali autorzy ustawy.

To dla nas prestiż i krok do rozwoju, ale ponad wszystko – uczelnia w ten sposób podkreśli swój techniczny charakter. Nasze nowo kreowane kierunki od lat są silnie osadzone w gospodarce morskiej, ale w kształceniu i badaniach Akademia coraz szerzej "wychodzi na ląd", stając się uniwersalnym zapleczem dla gospodarki regionu. Nasi inżynierowie to wszechstronni specjaliści, którzy odnajdują swoje miejsce w rozmaitych branżach, niekoniecznie stricte związanych z gospodarką morską – to także informatycy, geodeci, specjaliści transportu.

Uczelnia w nowej odsłonie

Teraz akademicki ​Szczecin zyska wszechstronną, prestiżową politechnikę. Uczelnię, która będzie przyciągać swoją wyjątkowością, to jest aspektem morskim i swoją solidnością - charakterem uczelni technicznej. Zmiana przyczyni się też do pozytywnego odbioru uczelni w regionie i zwiększy jej rangę w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Zgodnie z ustawą mienie Akademii stanie się mieniem Politechniki, nowo powołana Politechnika przejmie też wszelkie prawa i obowiązki Akademii na zasadzie mechanizmu sukcesji generalnej. Swoje kadencje kontynuować będą w ramach Politechniki rektor, senat, rada i kolegium elektorów. Projekt ustawy złożyła do Sejmu grupa posłów z Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego.

Uroczystość oficjalnej zmiany nazwy Uczelni i odsłonięcia nowego szyldu na wejściem do budynku głównego odbędzie się 1 września o godz. 12.

 

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę