Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Projekty Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających

CEOP_Szcecin_logo_PM_grafika

Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (CEOP)

Program finansujący

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie
Działanie 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej

fundusze europejskie loga Pom Zach

Budżet:

WARTOŚĆ PROJEKTU: 29 421 939,95 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH : 18 001 652,04 PLN
Okres realizacji:
od 01.10.2018 do 30.12.2023
Kierownik: dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. PM.

Cel projektu CEOP

Celem bezpośrednim wnioskowanego projektu jest rozwój istniejącej materialnej bazy badawczej Politechniki Morskiej w Szczecinie poprzez utworzenie nowoczesnego centrum naukowo-badawczego, odpowiadającego współczesnym światowym standardom prowadzenia badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych w obszarze szeroko rozumianej gospodarki morskiej.

Powstałe w wyniku realizacji projektu Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (CEOP) uzupełni pozostałe Centra badawcze Politechniki wykorzystywane do realizacji prac badawczych. W efekcie realizacji projektu poszerzony zostanie potencjał badawczy Wnioskodawcy oraz jego możliwości realizacji i wdrażania wyników prac badawczych w regionie.
Obszar badawczy, któremu ma służyć wsparta infrastruktura, stymuluje rozwój regionalnych specjalizacji województwa, tj. działalność morska i logistyka oraz inteligentnych specjalizacji, tj. wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe oraz multimodalny transport i logistyka.

Planowane efekty projektu

Wybudowanie Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających pozwoli wprowadzić w badaniach naukowych nowoczesne i innowacyjne rozwiązania oraz metody stosowane za granicą. Przyjęte rozwiązania rozwoju badań naukowych stworzą warunki sprzyjające:
 • lepszemu dostosowaniu oferty badawczej do potrzeb przedsiębiorców,
 • wprowadzaniu innowacji w procesie produkcji poprzez wykorzystanie najnowszych technologii, jak i opracowanie własnych innowacyjnych rozwiązań,
 • poprawie jakości prowadzonych prac badawczych poprzez wykorzystanie lub zbudowanie najnowocześniejszej aparatury pomiarowej i testowej,
 • ukierunkowaniu  badań na oczekiwania pracodawców oraz tworzenie nowych rozwiązań i technologii w procesie kreatywnego odkrywania potrzeb pracodawców.

Laboratoria CEOP

 • Laboratorium technologii nawigacyjnych i technik satelitarnych
 • Laboratorium sterowania modelami redukcyjnymi
 • Laboratorium pozycjonowania ruchomych obiektów pływających
 • Laboratorium pozycjonowania konstrukcji i robotów podwodnych
 • Laboratorium przetwarzania danych pomiarowych
 • Laboratorium kartograficzne
 • Laboratorium informatyczne
 • Laboratorium stateczności i eksploatacji statku śródlądowego
 • Laboratorium modelowania skutków awarii obiektów pływających
 • Laboratorium modelowania dróg wodnych i infrastruktury
 • Laboratorium automatycznej identyfikacji ruchu obiektów

Dane kontaktowe:
Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających Politechniki Morskiej w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę